Avaleht Soovilist (0) Minu konto Sinu ostukorv Kassa
Tere tulemast logi sisse või loo konto.

Müügitingimused

Müügitingimused kehtivad  MISIME OÜ (edaspidi MISIME) veebipoe klientide (edaspidi Klient) vahel määrates  kaupade ostmisel tekkivad  õigused  ja kohustused.

MISIME  juhindub teenuse osutamisel käesolevatest müügitingimustest ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.

1.Hinnad
1.1.Kaupade hinnad on märgitud MISIME  veebilehel. MISIME -l  õigus kaupade  hindu muuta.
1.2.Transpordihinnad on märgitud MISIME  veebilehel . MISIME -l on õigus transpordihindu muuta.
1.3. Hinnad antud tehingule kehtivad alates tellimuse vormistamisest kuni tellimuse tasumiseni või tellimuse tühistamiseni.

2.  Tellimuse vormistamine
Tellimuse vormistamisel täidab klient nõutud väljad MISIME veebipoes.
Klient vastutab sisestatud andmete õigsuse eest.
Kui andmetes esineb vigu, mille tõttu kaupade kohaletoimetamine hilineb või osutub võimatuks, siis MISIME  vastutust ei kanna . 

3. Müügilepingu jõustumine
Müügileping jõustub hetkest kui tellimuse kogusumma on laekunud  MISIME OÜ arveldusarvele.

4. Tagastamisõigus
4.1.Kliendil on  õigus tellitud tooted 14 päeva jooksul tagastada. 
4.2.Tagastamisele kuuluvad tooted peavad olema kasutamata ja avamata originaalpakendis. 
4.3 Kauba tagastamisega seotud esialgse saatmiskulu ja tagastamisega seotud  tagasisaatmise  kulu kannab  Klient. MISIME  kannab kauba tagastusega seotud kulu juhul kui kohaletoimetatud kaup erines tellitust.
4.4. Kauba tagastamiseks täidab  Klient  MISIME veebilehel oleva  "Kauba tagastamise vormi" ja saadab  e-posti aadressil info@misime.com  14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. 
4.5. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile viivitamata,kui kaup on saabunud MISIME lattu, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul. 

5. Vastutus ja vääramatu jõud
MISIME  vastutab Teie ees ja Teie vastutate MISIME OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
MISIME OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida  MISIME OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist MISIME OÜ  ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

6. Konfidentsiaalsus
6.1. Kõiki MISIME OÜ külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. MISIME OÜ ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandatele osapooltele.
6.2. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Juurdepääs neile andmetele puudub ka MISIME OÜ-l.

7. Pretensioonide esitamise kord
7.1 MISIME vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe (2) aasta jooksul alates kauba üleandmisest Kliendile.
7.2 MISIME ei vastuta Kliendi süül toote puuduste tekkimise eest, st puudustest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.
7.3 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava või ilma puudusteta tootega või müügilepingust taganemist ja kauba tagastamist MISIME kulul.
Müügilepingust taganemise korral hüvitab MISME Kliendile kauba eest tasutud summa koos postikuluga Kliendi poolt soovitud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul peale kauba tagastamist ja puuduste kontrollimist ja tuvastamist.
7.4 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume täita veebilehel oleva "Kauba tagastamise vormi", kus on ära märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number, toote kood ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
7.5 Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise korral peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamisest.
7.6 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

8. Üldtingimused
8.1. Käesolevates müügitingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
8.2. Toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse.